Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kontakta oss    |     Om oss     |     Sitemap     |     Cookies
 en del av livet

Förskolan Ängeln Charlottenborgskyrkan

Förskolan Ängeln har plats för 25 barn, 1 – 5 år.

Förskolan har sina lokaler i Charlottenborgskyrkan som ligger i ett naturskönt område intill Motala ström. Kyrkan som plats har en unik möjlighet att erbjuda en trygg grund att stå på. Vi vill skapa mötesplatser för barn och deras familjer. En plats som barn och familj kan återvända till. Vårt mål är att erbjuda god barnverksamhet med kristen profil där barnet sätts i centrum. Vi vill skapa möten för växande i tro och trygghet, alla barn har rätt till en andlig utveckling.

Att ha roligt och lära genom lek har stor plats i vår verksamhet.

Förskolan Ängeln startade med 18 barn i januari 2005. Från hösten 2007 kan vi ta emot 25 barn. Huvudman för verksamheten är Motala församling. Förskolan har  kristen profil och den kristna inriktningen genomsyrar all verksamhet.

Vi ser personalens kristna grundsyn och förhållningssätt mot barn, föräldrar och medarbetare som en grundläggande del i vårt arbete. Vi följer Bildningsnämndens "inriktnings- och resultatmål" för Motala kommun samt Motala församlings ”pedagogiskt program för förskolebarn”.

Vi prioriterar att arbeta i mindre barngrupper där vi kan se varje barn både som individ och i grupp. Vi vill ge varje barn tillfälle att utvecklas i sin egen takt, att de ska känna sig värdefulla, att alla människor är lika mycket värda. Vi vill att barn och föräldrar skall känna trygghet när barnen är på förskolan. Vi arbetar för en öppen positiv dialog mellan föräldrar och personal. Vår verksamhet präglas också av utevistelse, skapande, rörelse, sång och musik.

Förskolechef: 
Susanne Wernström
Tele: 0141-21 38 90
Mobil: 0141-202941, 070-570 38 62
E-post: forskolechef@motalaforsamling.se

Postadress: 
Motala Församling 
Box 138 
591 22 Motala 

Besöksadress: 
Charlottenborgskyrkan 
Strandvägen 80 
Tel: 0141 – 21 91 49
Mobil: 072-4507859

E-post: 
angel@motalaforsamling.se

Våra ledord är: Trygghet – omtanke – respekt

Vår strävan är:

  • att varje barn skall få utvecklas både som enskild individ och i grupp
  • att delge barnen kristen tro och tradition
  • att sätta barnens intresse i centrum
  • att verka för att barnen skall känna glädje när de är på förskolan
  • att erbjuda olika uttryckssätt som lek, sång, språk, rörelse, skapande,
  • teater och att få uppleva naturens olika möjligheter till lärande.
  • att underlätta övergången till förskoleklass
  • att verka för en positiv föräldrakontakt

Motala församling • Pastorsexpedition, Sjögatan 9 • Box 138 • 591 22 Motala • Tel 0141-21 08 10 • E-post: p.exp@motalaforsamling.se