Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kontakta oss    |     Om oss     |     Sitemap     |     Cookies
 en del av livet

Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggd organisation. Vart fjärde år äger val rum inom Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar och fyllt 16 år äger rösträtt. Innevarande mandatperiod sträcker sig mellan åren 2018– 2021 och nästa val äger rum i september 2021.

Kyrkofullmäktige 
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar beslut i principiella ärenden och i ärenden av större vikt i enlighet med följande:

 1. Mål och riktlinjer för verksamheten
 2. Budget, fastställande av kyrkoavgift och andra viktiga frågor
 3. Kyrkorådets och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
 4. Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
 5. Val av revisorer och revisorsersättare
 6. Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda
 7. Fastställande av årsredovisning och ansvarsfrihet

Motala församlings kyrkofullmäktige består av 28 ordinarie ledamöter samt 12 suppleanter. 

Kyrkofullmäktiges presidium: 
Ordförande: Lars-Göran Bergman
Vice ordförande: Ragnhild Wärn
Andre vice ordförande: Erik Weiborn

Kyrkorådet 
Kyrkorådet är församlingens styrelse och dess uppgift är att:

 1. Bereda eller yttra sig i ärenden som handlägges av kyrkofullmäktige
 2. Handha den ekonomiska förvaltningen och följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomi
 3. Förvalta församlingens egendom
 4. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkorådets sammansättning: 
Kyrkans framtid (KYF): 2 ledamöter 
Socialdemokraterna (S): 6 ledamöter
Parti politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): 2 ledamöter 
Självskriven ledamot: Kyrkoherden 
Antal ledamöter: 11 stycken 
Antal suppleanter: 10 stycken

Kyrkorådets ledamöterErsättare
Sture Egberth (S)Kerstin Elf Ståhl
Ulla Axelsson (S)Ragnhild Wärn
Kjell Pettersson  (S)Börje Johansson
Eiwor Englund (S)
Jan-Gunnar Hjalmarsson
Jan Cederborg (S)Mirja Veijanen
Erik Weiborn (KYF)Ingegerd Carlman
Kenneth Söderman (KYF)Monica Fransson
Lena Björnståhl ( POSK)Britt-Marie Westin
Britt-Marie Westin (POSKTanja Ronkainen
Lars-Göran Bergman (POSK)Anders Eriksson

Lars-Eric Norrsäter, (kyrkoherde, självskriven ledamot) 
Ordförande: Sture Egberth
Vice ordförande: Britt-Marie Westin

Griftegårdskommitté 
Denna nämnd har till uppgift att ansvara för begravningsverksamheten inom Motala församling. Nämnden består av fem ledamöter med fem personliga suppleanter. 

Griftegårdskommitténs sammansättning: 

Ordinarie 
Ulla Axelsson
Kenneth Söderman
Urban Nilsson
Lars-Göran Bergman

Suppleanter
Kerstin Elf Ståhl
Kjell Pettersson
Raul Karlsson
Per-Anders Berglund
Anders Eriksson

Ordförande: Kenneth Söderman
Vice ordförande: Ulla Axelsson

Motala församling • Pastorsexpedition, Sjögatan 9 • Box 138 • 591 22 Motala • Tel 0141-21 08 10 • E-post: p.exp@motalaforsamling.se