Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kontakta oss    |     Om oss     |     Sitemap     |     Cookies
 en del av livet

Råssnäskyrkan förskolan Pärlan

Förskolan Pärlan har plats för 14 barn, 1 – 5 år. Förskolan har sina lokaler i Råssnäskyrkan, om- och tillbyggd under 2007. Råssnäskyrkan ligger på Motala väster med närhet till fritidsområde, skog och bad.

Kyrkan har en unik möjlighet att erbjuda en trygg grund att stå på. Vi vill skapa mötesplatser för barn och deras familjer. En plats som barn och familj kan återvända till. Vårt mål är att erbjuda god barnverksamhet med kristen profil där barnet sätts i centrum. Alla barn har rätt till en andlig utveckling och vi vill skapa möten att växa i tro och trygghet. 

Vi prioriterar att arbeta i en mindre barngrupp där vi kan se varje barn både som individ och i grupp. På Pärlan arbetar vi bl.a. med barns musiska lärande, bild och form, drama, sång och musik. Att ha roligt och att lära genom lek har stor plats i vår verksamhet.  

Förskolan Pärlan startade som allmän förskola för 4 - 5 åringar den 1 januari 2002. I september 2007 fick vi möjlighet att vidareutveckla Pärlan till en förskola för barn 1 – 5 år med möjlighet till heldagsomsorg. Huvudman för verksamheten är Motala församling. Förskolan har kristen profil och den kristna inriktningen genomsyrar all verksamhet. Vi ser personalens kristna grundsyn och förhållningssätt mot barn, föräldrar och medarbetare som en grundläggande del i vårt arbete. Vi följer Bildningsnämndens ”inriktnings- och resultatmål" för Motala kommun samt Motala församlings ”pedagogiskt program för förskolebarn”.

Våra ledord är:

Vi vill att alla barn skall känna sig älskade, värdefulla och respekterade

Vår strävan är:

  • att varje barn skall känna trygghet och utvecklas både som enskild individ och i grupp
  • att delge barnen kristen tro och tradition
  • att sätta barnens intresse i centrum
  • att verka för att barnen skall känna glädje när de är på förskolan
  • att arbeta med musiskt lärande och erbjuda olika uttryckssätt som lek, sång, musik, rörelse, drama, skapande, bild, språk, och att uppleva naturens olika möjligheter till lärande
  • att underlätta övergången till förskoleklass
  • att verka för en positiv föräldrakontakt.

Förskolechef: Maria Lundgren
Tel: 0141-21 38 90
Mobil: 0141-20 29 41
E-post: maria.lundgren@motalaforsamling.se


Ställföreträdande förskolechef: Anneli Berglöw
Tel: 0141-21 38 90 
Mob: 0141-20 29 42
E-post: anneli.berglow@motalaforsamling.se


Postadress: Motala Församling 
Box 138 
591 22 Motala 
Besöksadress: 
Råssnäskyrkan, Råssnästorget
Tel: 0141-58283
Mobil: 070-55 77 238
E-post: parlan@motalaforsamling.se  

Motala församling • Pastorsexpedition, Sjögatan 9 • Box 138 • 591 22 Motala • Tel 0141-21 08 10 • E-post: p.exp@motalaforsamling.se