Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kontakta oss    |     Om oss     |     Sitemap     |     Cookies
 en del av livet

Sverigefinsk verksamhet i Motala församling

Om Sverigefinskt arbete 

Motala församling bedriver sedan över 30 år tillbaka finskspråkigt arbete. Sverigefinskt församlingsarbete är Svenska kyrkans verksamhet, som bedrivs huvudsakligen på finska. Ibland sker verksamheten både på finska och svenska, till exempel ofta i samband med de så kallade kyrkliga förrättningarna: dop, vigsel och jordfästning.

I Motala bodde 2002-12-31 enligt Statistiska Centralbyrån 991 personer som var födda i Finland. Antalet sverigefinländare är därmed mellan 1500-2000, beroende av vilket statistiskt urval man använder.

Ordet sverigefinländare har kommit att beteckna den grupp av i huvudsak arbetskraftsinvandrare, som har under efterkrigstiden flyttat till Sverige från Finland. Cirka 10 % av sverigefinländare är s.k. finlandssvenskar med svenska som modersmål. Finlandssvenskarna har sin egen särpräglade kulturella bakgrund och sina egna föreningar i Sverige.

Sverigefinnar, som har finska som modersmål, utgör sedan år 1999/2000 en språkminoritet. Då antogs lagarna om nationella minoriteter i Sverige och ratificerades Europarådets konvention om minoriteter och minoritetsspråk.

Former

Den sverigefinska verksamheten sker i första hand i Charlottenborgs kyrka men även andra kyrkor och lokaler i pastoratet används vid behov.
Verksamheten består av: 
Gudstjänster 
Förrättningar (dop, vigsel, jordfästning och andra välsignelseakter) 
Barn- och ungdomsverksamhet 
Konfirmandundervisning 
Musik (körer, konserter, allsång) 
Diakoni (själavård, hembesök, sjukbesök, väntjänst) 
Studie-, samtalsgrupper 
Deltagande och anordnande av utbildning och möten på stifts- och riksplan 
Jourhavande medmänniska 020-26 25 00 dagligen kl. 22-01

Hyvät seurakuntalaiset!

Maailmalla ja myös Ruotsissa vallitsevan tilanteen takia olemme päättäneet rajoittaa tuntuvasti seurakuntatoimintaamme. Siihen saakka, kunnes viranomaiset ovat ilmoittaneet normaaliin toimintaan palaamisen mahdolliseksi, ovat rajoitukset voimassa. Toiminta, joka koskee alle 16-vuotiaita jatkuu edelleen, tosin ilman vanhempien mukanaoloa.

Tulemme viettämään jumalanpalveluksia niin usein kuin vain on mahdollista. Ymmärrämme jumalanpalvelusten olevan kristityn seurakunnan sekä perustavaa, että elämää ylläpitävää toimintaa.

Ehtoollisen vieton yhteydessä voi kukin itse päättää ottaako vastaan leivän ja viinin lainkaan, tai haluaako ottaa vastaan papin ojentaman alkoholia (19%) sisältävässä viinissä kastetun ehtoollisleivän ensin omaan käteensä ja sitten syödä leivän. Pappi on ensin huolellisesti puhdistanut kätensä ja käyttää myös suojahansikkaita virustartunnan estämiseksi.

Mielestämme on todella valitettavaa, että joudumme menettelemään näin, mutta ajattelemme, että tämä on välttämätöntä; Ruotsin kirkko haluaa kaikin tavoin estää virus-tartuntaa, ja samalla kuitenkin jatkaa tehtäväänsä kokoavana voimana elämässä, jonka Jumala armostaan meille joka hetki antaa.

Jos olet iäkäs ja haluat apua koskien kauppaostoksia tai lääkkeiden apteekista noutamista, ota yhteys seurakuntavirastoon. Yhteystiedot

löydät ruotsinkielisen tekstin yhteydestä.

Ystävällisin terveisin

Lars-Eric Norrsäter, kirkkoherra

Kontakter

Du är välkommen med dina frågor, synpunkter eller önskemål. 
Ring finskspråkig präst Pekka O. Pykäläinen
tel. 0141-20 29 32 (för SMS 072-7189002) eller skriv till: 
pekka.pykalainen@svenskakyrkan.se

Motala församling • Pastorsexpedition, Sjögatan 9 • Box 138 • 591 22 Motala • Tel 0141-21 08 10 • E-post: p.exp@motalaforsamling.se